Tuyển Dụng

Mọi thông tin tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp qua gmail : hcnstrungthuong@gmail.com

Hoặc liên hệ với số điện thoại : 0989.835.399

Trân trọng cảm ơn